OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Szanowny Kliencie

1. Uprzejmie informujemy, że firma "GOES Airports Transfers" tworzy bazę klientów korzystających z naszego transportu w oparciu o informacje dostarczane przez osoby zamawiające i korzystające z usług przewozu osób

i bagażu taksówkami. Zgodnie z prawem rejestrujemy szczegóły każdej dokonanej rezerwacji Private Hire.

2. Dane, których używamy to:
- Data i godzina każdej rezerwacji.
- Jak otrzymano rezerwację, tj. telefon, e-mail, SMS lub rozmowa osobista.
- Czas odbioru.
- Skąd i dokąd odbyła się podróż.
- Nazwisko i adres wynajmującego.
- Numer rejestracyjny naszego pojazdu.

Ewidencję przechowuje się przez 5 lat w "Książce Operatora"
Dokumentacja jest udostępniana na żądanie każdemu funkcjonariuszowi policji lub upoważnionemu funkcjonariuszowi państwowemu.

3. Administratorem danych osobowych jest:     „GOES Airports Transfers”

z siedzibą w:     11 Haselmere Close, Bury St Edmunds, IP32 7JQ;

tel:     075 17115717;

strona internetowa:     www.goes-airports.com;

email:     marek@goes-airports.com.

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

oraz Rada UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r .:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną,

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku „Lotniska GOES

Przelewy ”, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatków.

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do uzasadnionego interesu wdrożeniowego „Lotniska GOES

Przelewy ”, czyli możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z

zawartej umowy oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5. Dane służą do:


- umożliwienia świadczenia usług polegających na pośrednictwie, czyli przekazania przez „GOES Airports Transfers” kierowcom informacji o lokalizacji zleconych na zewnątrz usług przewozu osób,
- wykonania obowiązków prawnych nałożonych na „GOES Airports Transfers”,
- wykrywania i zapobiegania oszustwom,
- ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń,
- tworzenia zestawień, analiz, statystyk tylko na użytek wewnętrzny „
GOES Airports Transfers”.

6. Zamawiając transport telefonicznie lub online, zamawiasz go i tym samym dobrowolnie oddajesz numer swójego telefonu i dane o lokalizacji. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.


7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo zażądać od „GOES Airport Transfers”

dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie dany osobowych.